Bramki obrotowe Unikontrol

Bramki obrotowe Unikontrol (59)

wizualizacja bramki: www.gastopgroup.com

Bramki obrotowe są przeznaczone do wspomagania kontroli  ruchu  osobowego  w przejściach strzeżonych,  wewnątrz  budynków.  Urządzenia  są przeznaczone  do  współpracy  z elektronicznymi systemami  kontroli  ruchu  osobowego  oraz  dostępu osobowego.  Do  bramki  można  podłączyć  różnego rodzaju  urządzenia  sterujące  (tj.  np.  czytnik, przycisk,  sterownik  elektroniczny,  pilot  na podczerwień).

Urządzenia  są  przeznaczone  do  pracy  ciągłej. Główne  zastosowania  urządzenia  to  wspomaganie kontroli  ruchu  osobowego  w  punktach  kontroli uprawnień  do  wejścia  w  budynkach  użyteczności publicznej,  punktów  kontroli  biletowej  i  opłat  (np. obiektach  sportowych,  obiektach  widowiskowych, wystawach,  teatrach,  kinach),  punktów  kontroli dostępu  i rejestracji czasu pracy  w  zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).

 

piktogramy diodowePIKTOGRAMY DIODOWE

Informacja wizualna określająca stan odblokowania lub zablokowania ruchu ramion urządzenia. Zielona strzałka informuje o stanie odblokowania ruchu ramion (umożliwienie obrotu rotora). Czerwony krzyżyk informuje o stanie zablokowania ruchu ramion/obrotu rotora dla określonego kierunku ruchu.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaKONTROLA WEJŚCIA I WYJŚCIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ wspomagający kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach ruchu (wejście/wyjście ze strefy kontrolowanej). Do urządzenia można podłączyć dwa niezależne urządzenia sterujące (np. czytnik/kontroler) osobno dla każdego kierunku ruchu osobowego.

 

 

 

blokada cofaniaBLOKADA COFANIA

Blokada cofania/ruchu wstecznego wyłącza możliwość obrotu ramion rotora/przejścia osoby w przeciwnym kierunku niż określony przez urządzenie sterujące zewnętrzne.

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionWSPOMAGANIE OBROTU RAMION

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w elektromechaniczny układ wspomagający ruch obrotowy ramion. Elektromechaniczny układ wspomagający składa się z napędu silnika, sprzęgła bezpieczeństwa oraz przekładni obrotów. Ruch obrotowy jest regulowany w zakresie szybkości w zależności od pozycji rotora co umożliwia płynną pracę urządzenia.

 

 

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania 24VAC
Maksymalny pobór mocy
75 VA
Maksymalny pobór prądu 2.2A
Sygnał sterujący (max. 0.5 sek)
Sygnał zwrotny bezpotencjałowy
Temperatura pracy 0o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C
Wilgotność względna otoczenia 10-80%
Warunki pracy wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP IP 43

Bramki  uchylne   są  przeznaczone  do  wspomagania kontroli  ruchu  osobowego  w  przejściach strzeżonych,  wewnątrz  budynków  gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego. Urządzenia  są  przeznaczone  do  stosowania jako  przejścia  uzupełniające  (techniczne,  dla  osób niepełnosprawnych)  w  stosunku  do  bramek obrotowych.

Urządzenie można stosować w takich miejscach jak np.  porty  lotnicze  (np. przejścia  dla  uprawnionego personelu  obsługi,  a także  ukierunkowywanie  ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień  do  przejścia  oraz  ruchu pasażerskiego),  punkty  kontroli  uprawnień do wejścia  w  budynkach  użyteczności  publicznej, punktów  kontroli  biletowej  i  opłat  (np.  obiektach widowiskowych,  wystawach,  teatrach,  kinach).

 

PIKTOGRAMPIKTOGRAM INFORMACYJNY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego. 

 

 

karta katalogowa POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania* 24VAC
Maksymalny pobór mocy*
60 VA
Maksymalny pobór prądu* 2.5A
Sygnał sterujący (max. 0.5 sek)
Sygnał zwrotny bezpotencjałowy
Temperatura pracy - 20o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C
Wilgotność względna otoczenia 10-80%
Warunki pracy wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP IP 33
 

Bramki  uchylne   są  przeznaczone  do  wspomagania kontroli  ruchu  osobowego  w  przejściach strzeżonych,  wewnątrz  budynków  gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego. Urządzenia  są  przeznaczone  do  współpracy z elektronicznymi  systemami  kontroli  ruchu osobowego   oraz  kontroli  dostępu  do  stosowania jako  przejścia  uzupełniające  (techniczne,  dla  osób niepełnosprawnych)  w  stosunku  do  bramek obrotowych. Do bramki można podłączyć urządzenie sterujące (tj. czytnik,  przycisk,  sterownik  elektroniczny,  pilot na podczerwień).

Urządzenie można stosować w takich miejscach jak np.  porty  lotnicze  (np. przejścia  dla  uprawnionego personelu  obsługi,  a także  ukierunkowywanie  ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień  do  przejścia  oraz  ruchu pasażerskiego),  punkty  kontroli  uprawnień do wejścia  w  budynkach  użyteczności  publicznej, punktów  kontroli  biletowej  i  opłat  (np.  obiektach widowiskowych,  wystawach,  teatrach,  kinach).

 

PULPITPULPIT STEROWNICZY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego.

 

 

PIKTOGRAMPIKTOGRAM INFORMACYJNY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego.

 

 

 

ZASILANIETRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 230/24V

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa (EN-61558-2-6) przeznaczony do stałego montażu w tablicach i szafach rozdzielczych. Przystosowany do montażu na szynę T35.
Klasa ochrony: II, Klasa izolacji: B (130 stopni C), Temperatura otoczenia: do 45 st.C,Stopień ochrony IP: 20.

 

 

 

karta katalogowa POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania* 24VAC
Maksymalny pobór mocy*
60 VA
Maksymalny pobór prądu* 2.5A
Sygnał sterujący (max. 0.5 sek)
Sygnał zwrotny bezpotencjałowy
Temperatura pracy - 20o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C
Wilgotność względna otoczenia 10-80%
Warunki pracy wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP IP 33
 

Bramki  uchylne   są  przeznaczone  do  wspomagania kontroli  ruchu  osobowego  w  przejściach strzeżonych,  wewnątrz  budynków  gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego. Urządzenia  są  przeznaczone  do  stosowania jako  przejścia  uzupełniające  (techniczne,  dla  osób niepełnosprawnych)  w  stosunku  do  bramek obrotowych.

Urządzenie można stosować w takich miejscach jak np.  porty  lotnicze  (np. przejścia  dla  uprawnionego personelu  obsługi,  a także  ukierunkowywanie  ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień  do  przejścia  oraz  ruchu pasażerskiego),  punkty  kontroli  uprawnień do wejścia  w  budynkach  użyteczności  publicznej, punktów  kontroli  biletowej  i  opłat  (np.  obiektach widowiskowych,  wystawach,  teatrach,  kinach).

 

PIKTOGRAMPIKTOGRAM INFORMACYJNY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego. 

 

 

karta katalogowa POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania* 24VAC
Maksymalny pobór mocy*
60 VA
Maksymalny pobór prądu* 2.5A
Sygnał sterujący (max. 0.5 sek)
Sygnał zwrotny bezpotencjałowy
Temperatura pracy - 20o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C
Wilgotność względna otoczenia 10-80%
Warunki pracy wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP IP 33
 

Bramki  uchylne   są  przeznaczone  do  wspomagania kontroli  ruchu  osobowego  w  przejściach strzeżonych,  wewnątrz  budynków  gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego. Urządzenia  są  przeznaczone  do  współpracy z elektronicznymi  systemami  kontroli  ruchu osobowego   oraz  kontroli  dostępu  do  stosowania jako  przejścia  uzupełniające  (techniczne,  dla  osób niepełnosprawnych)  w  stosunku  do  bramek obrotowych. Do bramki można podłączyć urządzenie sterujące (tj. czytnik,  przycisk,  sterownik  elektroniczny,  pilot na podczerwień).

Urządzenie można stosować w takich miejscach jak np.  porty  lotnicze  (np. przejścia  dla  uprawnionego personelu  obsługi,  a także  ukierunkowywanie  ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. punkty kontroli biletowej/uprawnień  do  przejścia  oraz  ruchu pasażerskiego),  punkty  kontroli  uprawnień do wejścia  w  budynkach  użyteczności  publicznej, punktów  kontroli  biletowej  i  opłat  (np.  obiektach widowiskowych,  wystawach,  teatrach,  kinach).

 

PULPITPULPIT STEROWNICZY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego.

 

 

PIKTOGRAMPIKTOGRAM INFORMACYJNY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego.

 

 

 

ZASILANIETRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 230/24V

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa (EN-61558-2-6) przeznaczony do stałego montażu w tablicach i szafach rozdzielczych. Przystosowany do montażu na szynę T35.
Klasa ochrony: II, Klasa izolacji: B (130 stopni C), Temperatura otoczenia: do 45 st.C,Stopień ochrony IP: 20.

 

 

 

OPIS URZĄDZENIA

(1) pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (EN 10088), (2) zamek na kluczyk, (3) obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (EN 10088) szlifowanej, (4) oś obrotowa ramienia bramki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 (EN 10088) szlifowanej (5) mechanizm urządzenia wyposażony w blokadę ramienia, silnik (w zależności od wersji), sprzęgło przeciążeniowe, układ pomiaru odchylenia ramienia, układ elektroniczny, sygnalizację dzwiękową, (6) ramię bramki wykonane z profilu o przekroju okrągłym - średnica 25 mm, (7) otwory montażowe do stelarza.

karta katalogowa POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznac się ze szczególami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania* 24VAC
Maksymalny pobór mocy*
60 VA
Maksymalny pobór prądu* 2.5A
Sygnał sterujący (max. 0.5 sek)
Sygnał zwrotny bezpotencjałowy
Temperatura pracy - 20o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C
Wilgotność względna otoczenia 10-80%
Warunki pracy wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP IP 33
* - podane dane dotyczą pojedynczego mechanizmu bramki,
w przypadku modeli z dwoma ramionami (mechanizmami)
należy uwzględnić parametry dla dwóch mechanizmów.

Mechaniczne bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego. Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej i można je z powodzeniem stosować w strefach o dużym natężeniu ruchu osobowego.

Urządzenie można stosować takich miejscach jak np. porty lotnicze (np.wyjścia dla uprawnionego personelu obsługi, a także ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego), stacje kolejowe (np. wyjście ze strefy dla osób uprawnionych), wyjścia ze stref kontrolowanych w budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy.

 

PIKTOGRAMPIKTOGRAM INFORMACYJNY

Pulpit sterowniczy (wersje w zależności od liczby urządzeń do sterowania - 8,6,4 przełączniki sterujące), trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej w gatunku
1.4301 (EN-10088) szlifowana.
Pulpit jest przeznaczony do ręcznego odblokowywania ruchu ramienia dla obu kierunków ruchu osobowego.

 

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej. Główne zastosowania urządzenia to wspomaganie kontroli ruchu osobowego w punktach kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej, punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wystawach, teatrach, kinach), punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).

 

piktogramy diodowePIKTOGRAMY DIODOWE

Informacja wizualna określająca stan odblokowania lub zablokowania ruchu ramion urządzenia. Zielona strzałka informuje o stanie odblokowania ruchu ramion (umożliwienie obrotu rotora). Czerwony krzyżyk informuje o stanie zablokowania ruchu ramion/obrotu rotora dla określonego kierunku ruchu.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaKONTROLA WEJŚCIA I WYJŚCIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ wspomagający kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach ruchu (wejście/wyjście ze strefy kontrolowanej). Do urządzenia można podłączyć dwa niezależne urządzenia sterujące (np. czytnik/kontroler) osobno dla każdego kierunku ruchu osobowego.

 

 

 

blokada cofaniaSYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in.. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.

 

 

KARTY KATALOGOWE

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznać się ze szczegółami budowy oraz działania urządzenia.

    

PARAMETRY TECHNICZNE

Model SG4-L SG4-C SG4-R
Napięcie zasilania 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Maksymalny pobór prądu 90 W 180 W 90 W
Minimalny pobór prądu 30 W 60 W 30 W
Maksymalny pobór prądu 4 A 8 A 4 A
Temperatura pracy 0o do +50o C 0o do +50o C 0o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C - 30o do +60o C - 30o do +60o C
Stopień ochrony IP IP 40 IP 40 IP 40
Maksymalna wilgotność pracy 85 % 85 % 85 %
Czas otwarcia/zamknięcia skrzydła ~ 1 sec ~ 1 sec ~ 1 sec
Główny materiał obudowy INOX AISI 304 INOX AISI 304 INOX AISI 304
Skrzydło urządzenia szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej. Główne zastosowania urządzenia to wspomaganie kontroli ruchu osobowego w punktach kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej, punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wystawach, teatrach, kinach), punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).

 

piktogramy diodowePIKTOGRAMY DIODOWE

Informacja wizualna określająca stan odblokowania lub zablokowania ruchu ramion urządzenia. Zielona strzałka informuje o stanie odblokowania ruchu ramion (umożliwienie obrotu rotora). Czerwony krzyżyk informuje o stanie zablokowania ruchu ramion/obrotu rotora dla określonego kierunku ruchu.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaKONTROLA WEJŚCIA I WYJŚCIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ wspomagający kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach ruchu (wejście/wyjście ze strefy kontrolowanej). Do urządzenia można podłączyć dwa niezależne urządzenia sterujące (np. czytnik/kontroler) osobno dla każdego kierunku ruchu osobowego.

 

 

 

blokada cofaniaSYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in.. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.

 

 

KARTY KATALOGOWE

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznac się ze szczególami budowy oraz działania urządzenia.

    

PARAMETRY TECHNICZNE

Model SG3-L SG3-C SG3-R
Napięcie zasilania 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Maksymalny pobór prądu 90 W 180 W 90 W
Minimalny pobór prądu 30 W 60 W 30 W
Maksymalny pobór prądu 4 A 8 A 4 A
Temperatura pracy 0o do +50o C 0o do +50o C 0o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C - 30o do +60o C - 30o do +60o C
Stopień ochrony IP IP 40 IP 40 IP 40
Maksymalna wilgotność pracy 85 % 85 % 85 %
Czas otwarcia/zamknięcia skrzydła ~ 1 sec ~ 1 sec ~ 1 sec
Główny materiał obudowy INOX AISI 304 INOX AISI 304 INOX AISI 304
Skrzydło urządzenia szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm

Podstawowe bramki uchylne

Urządzenia są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone do współpracy z elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz dostępu osobowego. Do bramki można podłączyć różnego rodzaju urządzenia sterujące (tj. np. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwień).

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej. Główne zastosowania urządzenia to wspomaganie kontroli ruchu osobowego w punktach kontroli uprawnień do wejścia w budynkach użyteczności publicznej, punktów kontroli biletowej i opłat (np. obiektach sportowych, obiektach widowiskowych, wystawach, teatrach, kinach), punktów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w zakładach pracy (np. wydzielonych strefach w fabrykach, biurach).

 

piktogramy diodowePIKTOGRAMY DIODOWE

Informacja wizualna określająca stan odblokowania lub zablokowania ruchu ramion urządzenia. Zielona strzałka informuje o stanie odblokowania ruchu ramion (umożliwienie obrotu rotora). Czerwony krzyżyk informuje o stanie zablokowania ruchu ramion/obrotu rotora dla określonego kierunku ruchu.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaKONTROLA WEJŚCIA I WYJŚCIA

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w układ wspomagający kontrolę ruchu osobowego w obu kierunkach ruchu (wejście/wyjście ze strefy kontrolowanej). Do urządzenia można podłączyć dwa niezależne urządzenia sterujące (np. czytnik/kontroler) osobno dla każdego kierunku ruchu osobowego.

 

 

 

blokada cofaniaSYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in.. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.

 

 

KARTY KATALOGOWE

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznac się ze szczególami budowy oraz działania urządzenia.

    

PARAMETRY TECHNICZNE

Model SG2-L SG2-C SG2-R
Napięcie zasilania 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Maksymalny pobór prądu 90 W 180 W 90 W
Minimalny pobór prądu 30 W 60 W 30 W
Maksymalny pobór prądu 4 A 8 A 4 A
Temperatura pracy 0o do +50o C 0o do +50o C 0o do +50o C
Temperatura przechowywania - 30o do +60o C - 30o do +60o C - 30o do +60o C
Stopień ochrony IP IP 40 IP 40 IP 40
Maksymalna wilgotność pracy 85 % 85 % 85 %
Czas otwarcia/zamknięcia skrzydła ~ 1 sec ~ 1 sec ~ 1 sec
Główny materiał obudowy INOX AISI 304 INOX AISI 304 INOX AISI 304
Skrzydło urządzenia szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm szkło hartowane 8 mm

Szukasz bramek obrotowych i kołowrotów? 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., albo zadzwoń +48 667 944 141.